Etusivu

Lykeion-logo

HYVEET URHEILUSSA

– hyvää urheilua ja hyvää ihmisyyttä

Millainen on hyvä ystävä? Tai hyvä opettaja? Hyvä vanhempi? Työkaveri tai esimies? Valmentaja tai joukkuekaveri? Hyvä ihminen? Vastaukset näihin kysymyksiin ovat joko sellaisenaan hyveitä tai sitten ne kuvaavat hyveen mukaista tapaa toimia.

Hyveet ovat kasvatuksen, opetuksen ja elämänkokemuksen myötä syntyneitä ja kehittyneitä ominaisuuksia, jotka oikeassa tilanteessa oikealla tavalla toimiessaan tuottavat hyvää niin yksilölle itselleen, ympäröivälle yhteisölle kuin koko toimintaympäristölle. Lisäksi ollakseen ylipäätään olemassa niiden on oltava myös tapahtumisen tasolla totta – kuuluttava ja näyttävä kantajansa sanoissa, teoissa ja toiminnassa. Nämä kaksi ominaisuutta tekevät hyveistä erinomaisen välineen kulttuurin kehittämiseen.

Hyveet urheilussa on työkalu, jonka tarkoituksena on auttaa seuroja, jaostoja ja joukkueita tiedostamaan hyveensä ja rakentamaan niiden avulla paitsi yhteistä hyvinvointia myös menestystä. Työkalun avulla yhteisöllisten hyveiden nostaminen toimintakulttuurin keskiöön on yksinkertaista ja onnistuu omatoimisesti. Työkalun käyttö on urheilun ja liikunnan yhteisöille ilmaista. Hyveet urheilussa -työkalua ylläpitää aristoteeliseen hyve-etiikkaan perustuvien sovelluksien tuottamiseen erikoistunut Lykeion Oy. Sen on kehittänyt eetikko Antti Kylliäinen, joka vastaa mahdollisiin työkaluun ja sen käyttöön liittyviin kysymyksiin osoitteessa antti.kylliainen(at)lykeion.fi.

Lähtökohtana hyveiden työstämisessä on, että jokaisesta yhteisöstä, joka vielä on ylipäätään koossa ja edes jotenkin toimintakykyinen, keskeiset hyveet välttämättä ainakin jollakin tasolla toteutuvat. Jos sellaiset hyveet kuin luotettavuus, ystävällisyys, arvostavuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, avuliaisuus tai reiluus jostakin kokonaan puuttuisivat, koko yhteisö olisi jo kauan sitten kaatunut omaan mahdottomuuteensa. Hyveitä ei näin ollen tarvitse yhteisöön erikseen tuoda ja istuttaa. Riittää, että ne kaivetaan esiin ja nostetaan niille kuuluvaan asemaan yhteisön arjessa.

Urheilevassa yhteisössä hyveiden selvittäminen alkaa, kun seuran, jaoston tai joukkueen valtuuttama vastuuhenkilö rekisteröi yhteisönsä Hyveet urheilussa -työkalun käyttäjäksi ja saa sähköpostiinsa ohjeet hyveiden valitsemiseen. Hyveet valitaan 21:n suomalaisessa kulttuurissa keskeisiksi todetun hyveen joukosta, valinta toteutetaan yhteisön sisäisen viestinnän käytäntöihin parhaiten sopivalla tavalla ja valintaan saavat osallistua kaikki yhteisön jäsenet.

Hyveiden tultua valituiksi vastuuhenkilö ilmoittaa 3–5 eniten kannatusta saanutta hyvettä Hyveet urheilussa -työkaluun. Paluupostina hän saa sähköpostiinsa kyseisten hyveiden mallimääritelmät, joiden avulla seuran tai joukkueen jäsenet pääsevät pohtimaan, mitä nimetyt hyveet juuri oman yhteisön toiminnassa tarkoittavat tai voisivat tarkoittaa.

Hyveiden nimeämisen ja määrittelyn jälkeen olennaisin asia on hyveiden mielessä pitäminen. Elleivät hyveet pysy ihmisten mielessä, niiden toteutuminen seuran tai joukkueen toiminnassa on pelkän hyvän tuurin varassa. Toisaalta jos hyveet onnistutaan pitämään mielessä, juuri muuta ei niiden jatkuvan kehittymisen eteen tarvitse tehdäkään. Hyveiden mukainen toiminta ei vaadi keneltäkään ihmeitä, ja niiden toteutuminen yhteisön arjessa tuottaa jokaiselle niin ruhtinaallisen osan yhteisestä hyvästä, ettei hyveisiin tarttumiseen kummempaa houkutinta tarvita.

Jos olet seurasi, jaostosi tai joukkueesi vastuuhenkilö, saat ohjeet hyveiden valitsemiseen klikkaamalla alla olevaa painiketta ja rekisteröimällä yhteisösi Hyveet urheilussa -työkalun käyttäjäksi.